Projekty UE – Hevelka

Projekty UE

 

Tytuł projektu: „Rozwój spółki Hevelka w wyniku opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia na rynek innowacyjnego produktu”

 

Wartość całkowita projektu: 953 250.00 zł

Wartość dofinansowania: 568 750.00 zł

 

Cele i efekty projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Hevelka Sp. z o. o. jest wdrożenie nowego projektu wzorniczego, a w konsekwencji nowego produktu: innowacyjnej, biodegradowalnej butelki wykonanej z tworzywa PLA. W projekcie zaplanowano zakup usług doradczych polegających na stworzeniu strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, usług doradczych polegających na opracowaniu projektu, prototypu oraz przeprowadzeniu testów nowego produktu oraz środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji butelek.  

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.