Porozmawiajmy

Imie

Email

Temat

Wiadomość

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Hevelka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Beniowskiego 34, w celach marketingowych.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Hevelka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Beniowskiego 34, w celach marketingowych w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych tzw. profilowania.

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Odbiorcami moich danych mogą być zaufane podmioty współpracujące ze Spółką na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat jednak nie krócej niż okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Zostałem/am poinformowany/a o: prawie wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo obowiązek informacyjny znajduje się na stronie Polityka bezpieczeństwa